Katılım Şartları

1- Gönderilecek bildiriler bilimsel ve aktüel kategorileri içermelidir.
 
2- Sempozyum dili; Türkçe, İngilizce ve Arapçadır.
 
3- Bildiri özet ve metinleri Windows ortamında Microsoft®  Office Word veya uyumlu bir programla Times New Roman yazı karakteri  12 punto, 1,5 satır aralığı, sayfa boşlukları (üst, alt, sağ ve soldan) 2,5 cm ile yazılması, 250-300 kelime arasında ve ilgili anahtar kelimeleri içermesi, Türkçe ve Arapça bildiri özetlerinin aynı zamanda İngilizce olarak yazılması gerekmektedir.
 
4- Sempozyuma gönderilecek bildiri özetleri ile ilgili bütün iletişimler Internet üzerinden sağlanacaktır. İleti adresine gönderilen bütün mesajlara alındı bilgisi gönderilecektir. Bir hafta içerisinde alındı bilgisi ulaşmayan iletilerin tekrar gönderilmesi sağlıklı iletişim açısından gereklidir.
 
5- Sempozyuma yurt içi ve yurt dışından tebliğ ile katılacak olan araştırmacıların ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri tarafımızdan karşılanacaktır.
 
6- Çok yazarlı bildirilerde sadece sunumu yapacak olan araştırmacının masrafları karşılanacaktır.